Menu

Vyhledávání

Užitečné odkazy

https://www.elektrowin.cz

http://www.hasik.cz

http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

http://www.firebrno.cz/paleni-klesti

hzscr

Kategorie: Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti SDH Kozlany za rok 2009

 

 

Sbor dobrovolných hasičů obce Kozlany

Výroční zpráva o činnosti SDH Kozlany za rok 2009

 

Již počátkem roku 2008 jsme měli před sebou dva velké úkoly. První byl uspořádání tradičních ostatků, které myslím, že se nám podařily a zúčastnilo se jich 27 masek i s posezením v místní hospodě. Druhým úkolem byla účast v okrskové lize v požárním sportu, které se spolu s námi účastní taky SDH Hlubočany, Kučerov - soutěží též v okresní lize, dále SDH Manerov, Bohdalice a Pavlovice. Na to, že jsme byli nováčkem okrsku, věřím, že výsledky a umístění jsou odrazem tréninků. Okrskové kolo v Kozlanech se konalo 26. září 2009 za velkého počtu fandů hasičského sportu. V celkovém pořadí okrsku skončili muži na 4. místě a na domácí půdě obsadili 3. místo a získali historicky první pohár pro SDH Kozlany. Družstvo žen skončilo na 8. místě a z ženských družstev je předběhly pouze ženy z Hlubočan, které se též účastní okresní ligy. Na třetím závodě v Kučerově už na startu přibylo družstvo „Starých kozlů" se strojem PS-8  a celkově se umístili na 9. místě ze 14. Startujících družstev okrsku. Dne 6. Září 2009 se družstvo „Starých kozlů" zúčastnilo soutěže „Střelická osma" ve Střelicích u Brna kde obsadili 10. místo ze 17. družstev s převážně upravenými stroji PS-8 se zvýšeným výkonem, ale o pár setinek sekundy jsme porazily „Draky" z Hlubočan. Tato soutěž nám ukázala, že se dá upravit každý stroj.

Zásahová jednotka SDH letos prožila poklidný rok bez zásahů, pouze 26. 4. 2009 v 10.05 hod. došla členům jednotky SMS zpráva a byl nahlášen požár hájenky v Pavlovicích, kde se jednalo o okrskové námětové cvičení s dálkovou dopravou vody z rybníka. Na tomto cvičení si zúčastněné sbory vyzkoušely funkčnost strojů, souhru strojníků, pevnost hadic a fyzickou zdatnost členů jednotek. Toto cvičení bylo velitelem okrsku p. Zbyškem Pěnčíkem hodnoceno velice kladně a funkčnost techniky byla na vynikající úrovni. Naše jednotka se dostavila na místo jako 2. v pořadí.

Dne 2. srpna 2008 naše složka zajišťovala spolupořadatelství s obecním úřadem na tradiční přehlídce dechovek „Kelnarovy Kozlany" a na starost jsme měli občerstvení a regulaci dopravy před zahájením a po ukončení akce. Myslím, že patří poděkování všem zúčastněným členům a členkám za hladký průběh celé akce.

Družstvo žen ve spolupráci s KSK a DK předvedlo 27. června na dětském dnu ukázku požárního útoku s vodou, což mělo velký úspěch nejen mezi přihlížejícími dětmi, z nichž některé se můžou pochlubit, že právě jejich maminka soutěží za kozlanské hasičky. 

Naše složka byla pověřena, aby zorganizovala 14. listopadu 2009 v obecním sále „Vyhlášení výsledků okrskové ligy a slavnostní zakončení sezony". Tato akce spojená s diskotékou s „DJ Kubassem" měla velký ohlas a kladné hodnocení všech zúčastněných nejen z hasičské strany.

Nerad bych zapomněl také připomenout naše webové stránky, které na Štědrý den překročily hranici návštěvnosti po 3 měsících provozu - 1000 návštěv. Dík patří hlavně p. Jiřímu Hušákovi, který i když není naším členem, jezdí s námi po soutěžích, fotí a doplňuje naše stránky. Naše webové stránky zhotovil p. Pavel Svoboda z Milonic a myslím, že se vydařily.

V letošním roce se nám podařilo ve spolupráci s obecním úřadem nechat vyškolit v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích dva nové velitele a dva nové strojníky. Doufám, že se všichni kladně zapojí do činnosti a údržby techniky JSDH. I když jsme věnovali údržbě hasičské techniky nemalý počet hodin, na technické kontrole vozidla se našla spousta závad spojená s karosářskou prací. Tou hlavní byly uhnilé nosníky karoserie a tak po dohodě se starostou obce a odhlášením vozidla dočasně z IZS bylo auto dáno do opravy. Začátkem ledna nám bude opět sloužit a bude zařazeno zpět do IZS Jmk.

Závěrem hodnocení uplynulého roku bych chtěl poděkovat všem sponzorům, obecnímu úřadu v čele s p. starostou Romanem Vaculčíkem za materiální a finanční podporu, kterou nám poskytovali po celý rok našeho snažení. Poděkování patří také členům soutěžních družstev za reprezentaci našeho sboru a obce Kozlany, ale také všem našim příznivcům a členům, kteří se podílejí na pořádání společenských akcí nebo chodu celého sboru.

Děkuji za pozornost.

 

Stáhnout celou zprávu ve formátu DOC.